AMSTERDAM - De bouw van de brug op het Buikslotermeerplein start binnenkort. De fiets- en voetgangersbrug komt naast de huidige fietsers- en voetgangersverbinding tussen het Stationsgebied en het Buikslotermeerplein. Tevens worden er bomen gekapt op de kavels Z1 en Z4. In dit artikel informeren wij u over de werkzaamheden.

Aannemer Hakkers B.V. voert de brugwerkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 – 16.00 uur, met mogelijk uitloop tot 19.00 uur. Afhankelijk van weersomstandigheden is naar verwachting de brug in mei 2018 gereed.

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 8 januari 2018 wordt het bouwterrein aan het Buikslotermeerplein ingericht en worden de hekken geplaatst. Daarna start de aannemer met de bouw van de brug. Wanneer de brug in ruwbouw gereed is zullen de nutsbedrijven kabels en leidingen door het nieuwe brugdek voeren en aansluiten op bestaande tracés in de directe nabijheid van de brug.

Omleiding voetgangers

Het voetpad is nodig voor het werkterrein van de aannemer, voetgangers worden omgeleid langs de flat aan de Loenermark.

Bomenkap

Op kavel Z1 worden in opdracht van de gemeente circa 80 bomen gekapt en op kavel Z4 8 bomen. Deze werkzaamheden starten vanaf 15 januari 2018 en duren circa 3 weken. Alle bomen die worden gekapt worden gecompenseerd conform de bomenverordening. Uitgangspunt hiervan is ‘kap mits herplant’. Met andere woorden, voor elke gekapte boom moet er een boom in de stad terug worden geplant.

Overlast werkzaamheden

Enige overlast van de werkzaamheden valt niet te vermijden. Te denken valt aan geluidsoverlast en extra verkeersbelasting. Wij vragen uw begrip voor mogelijke overlast tijdens de werkzaamheden.

Contact

Voor vragen en klachten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen de toezichthouder van de brug, Musse Godefa via 14020 of per mail: m.godefa@amsterdam.nl.

Voor algemene vragen over werkzaamheden in het CAN gebied kunt u contact opnemen met de Omgevingsmanager CAN, Laura van Schaik via 06-8363 6094 of ontwikkeling.centrumamsterdamnoord@amsterdam.nl.