AMSTERDAM - Vanaf augustus 2018 start basisschool Klein Amsterdam in De Bongerd. De gekozen locatie van Klein Amsterdam is voor maximaal drie jaar, daarna vestigt de school zich voor eenzelfde periode elders in het stadsdeel.

Inloopavond

De gemeente Amsterdam organiseert samen met de initiatiefnemers van Klein Amsterdam een inloopavond. Tijdens de avond krijgt u meer informatie over het ontwerp, de bouw, de procedure rond de omgevingsvergunning en het gebruik van de school. Klein Amsterdam laat het onderwijsconcept zien en geeft praktische informatie over de school.

Datum: 30 januari, van 18.00 uur tot 21.00 uur

Locatie: Partycentrum Noord aan de tt. Vasumweg 20-22.

Bouw en omgevingsvergunning

Voor de bouw van de school wordt medio februari een omgevingsvergunning aangevraagd. In deze vergunning worden alle werkzaamheden voor de komst van de school opgenomen.
Vooruitlopende op de bouw van de school wordt in februari gestart met het bouwrijp maken van de kavel en het omleggen van de bouwweg parallel aan de Bongerdkade. De bouw van de school duurt ongeveer zes weken en start in juli. Wilt u alvast meer informatie over het concept van het gebouw en hoe dit er in beeld uitziet? Neemt u dan contact op met Rick Amado, post@kleinamsterdam.school, van Klein Amsterdam.

Meer over Klein Amsterdam

Op basisschool Klein Amsterdam leren kinderen niet alleen uit boeken, maar ook van de stad en de mensen die ze ontmoeten. Door echte vraagstukken en materialen als uitgangspunt te nemen voor het leren, begrijpen kinderen wat en waarom ze iets leren.

Mocht u een keer iets willen organiseren in het schoolgebouw, heeft u zelf expertise die u graag in de klas wilt brengen, of wilt u hulp van de school bij een buurtactiviteit? Neemt u dan zeker contact op met de schoolleiders Eva Vesseur en Berit Mastenbroek, post@kleinamsterdam.school. Ook kunt u bij hen terecht voor meer informatie over Klein Amsterdam en inschrijvingen. Op de website van Klein Amsterdam vind je ook meer informatie.

Ontwikkeling van Noord

De komst van Klein Amsterdam is een welkome aanvulling voor het aanbod in dit gedeelte van het stadsdeel. Noord ontwikkelt zich snel en in het bijzonder de bouw van woningen in dit gebied vraagt om meer onderwijs. Klein Amsterdam is één van de vier scholen die vanuit het project Onze Nieuwe School de kans hebben gekregen een nieuwe school in Amsterdam te starten. Vind meer informatie op hun website.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Theo Smit, theosmit@amsterdam.nl, van de gemeente Amsterdam.