AMSTERDAM - De non-profit organisatie International Cities of Peace (ICP) heeft gevraagd of Amsterdam zich als Stad van Vrede wil uitroepen. Al 130 steden gingen Amsterdam voor, waaronder New York en Mumbai.

Amsterdam is de eerste Nederlandse stad die is benaderd door het ICP. Als een stad zichzelf uitroept tot Stad van Vrede, geeft dat burgers en organisaties een extra steuntje in de rug als zij lokaal vredesinitiatieven ontwikkelen of organiseren. Het is dus ook de bedoeling dat initiatieven vanuit de samenleving komen.

Meer informatie over International Cities of Peace vindt u op http://www.internationalcitiesofpeace.org/