AMSTERDAM - Japan is een van de bosrijkste landen ter wereld. Japanners beschouwen zichzelf als een uiterst natuurminnend volk. De Japanse religieuze tradities zijn van oudsher nauw verweven geweest met de natuur. Het begrip ‘natuur’ zelf is pas laat ontwikkeld in Japan, en wordt anders opgevat dan in het Westen. In het Japanse wereldbeeld staat de mens niet apart van de natuur, maar is er deel van. Hoe verhoudt zich dat met de vergaande verstedelijking in Japan, en met de Japanse rol bij de ontbossing in de wereld?

Cathrien de Pater is bosbouwkundige en religiewetenschapper en al 30 jaar beoefenaar van Aikido.

Spiegellezingen
De EnsōSchool organiseert maandelijks twee Spiegellezingen in de reeks Kijk op Japan. In zes thema’s schetsen Japandeskundigen een uitgebreid beeld van Japan, van vroeger en nu. Ontdek Japan in twaalf afleveringen en ga goed geïnformeerd op reis.

EnsōSchool
De EnsōSchool is in 2018 opgericht door drie Japankenners; Ingrid Houtkooper, Eugène Zaaijer en Karel Witteveen. De school biedt lezingen, workshops en cursussen met Japan als inspiratiebron. Voor mensen, organisaties en instellingen voor persoonlijke groei en dialoog. De school is gevestigd in Amsterdam-Noord.

Zie ook www.ensoschool.nl/agenda