AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat met partners in de stad het aanbod van speciale cursussen voor ouders en hun kinderen om vechtscheidingen te voorkomen uitbreiden. In deze cursus kunnen zij met elkaar en met anderen praten over de scheiding. De cursus is er vooral op gericht dat kinderen de kans krijgen hun stem te laten horen.

20% van de kinderen wiens ouders gescheiden zijn, heeft te maken met een vechtscheiding. Hierdoor komen zij ernstig in de knel. In Amsterdam gaat het dan per jaar om ongeveer 250 kinderen. De gemeente Amsterdam, Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Ouder- en Kind Teams en Samen DOEN willen blijvende aandacht voor kinderen tijdens (v)echtscheidingen. Zij ondertekenden hiervoor op 8 december 2017 het ‘Manifest Scheiding: Voor de stem van het kind’.

Manifest

In het manifest hebben zij afspraken gemaakt met als doel het voorkomen dat echtscheiding een vechtscheiding wordt. Als er wel sprake is van een vechtscheiding, kunnen ouders en kinderen gespecialiseerde zorg ontvangen. Ook willen de partijen dat het taboe van een echtscheiding afgaat en dat ouders die merken dat ze er zelfstandig niet goed uit komen, snel hulp zoeken om ergere problemen te voorkomen.

In oktober 2015 heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld en het afgelopen jaar hebben de betrokken organisaties gewerkt aan de uitvoering hiervan. Hierdoor zijn onder meer hulpverleners op de hoogte van het aanbod dat er is voor ouders en kinderen die te maken hebben met problemen rondom scheiding. Op die manier kunnen zij ook makkelijker doorverwijzen.

Bijzondere curator

Ook komt er een expertgroep die de bijzondere curator, die minderjarigen kan vertegenwoordigen in een rechtzaak, extra onder de aandacht brengt bij professionals. Zo wordt de stem van het kind gehoord worden in de rechtszaal.

Vanaf 2016 worden melding vechtscheiding ook apart geregistreerd bij Veilig Thuis. Dit om beter inzicht te krijgen in de problematiek en het beleid er op aan te kunnen passen.

Meer informatie op www.amsterdam.nl/manifestscheiding