AMSTERDAM - Woensdag 5 april na 15.30 uur is bekend op welke school voor voortgezet onderwijs de leerlingen uit groep 8 zijn geplaatst. Zij kunnen dit online bekijken. Voor veel ouders en leerlingen is dit een spannende dag.

Net als vorig jaar zijn de leerlingen geplaatst via centrale loting en matching. Leerlingen konden verschillende open dagen bezoeken en een voorkeurslijst maken van scholen waar ze graag naar toe zouden willen. Vervolgens kregen alle leerlingen een lotnummer en zijn ze op volgorde van hun lotnummer één voor één geplaatst.

Vragen

Voor vragen over de uitslag van de centrale loting en matching kunnen ouders en leerlingen terecht bij de servicedesk van de VO-schoolbesturen (OSVO).

De servicedesk is bereikbaar van maandag 3 april tot vrijdag 21 april op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.