AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 13 december 2016, is op last van burgemeester Van der Laan een woning aan de Osdorper Ban gesloten. De sluiting van de woning is op grond van de Opiumwet en artikel 174a van de Gemeentewet.

Uit de politierapportage van 21 november 2016 blijkt dat er in de woning een ruime hoeveelheid harddrugs (cocaïne) is aangetroffen. In de woning lagen ook meerdere vuurwapens, munitie, een groot contant geldbedrag en diverse goederen die te relateren zijn aan de handel in drugs.

Gezien de ernst van de feiten en omstandigheden zoals die in de woning zijn aangetroffen, levert het in gebruik blijven van deze woning een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Daarom wordt de woning per direct voor drie maanden gesloten