AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 21 december 2016, is op last van burgemeester Van der Laan een woning aan de Oostakkerstraat gesloten. De sluiting van de woning is op grond van de Opiumwet en artikel 174a van de Gemeentewet. 

Uit de politierapportage van 1 december 2016 blijkt dat er in de woning ruim 18 gram cocaïne, een grote hoeveelheid chemicaliën waarmee cocaïne kan worden vervaardigd, diverse goederen die te relateren zijn aan de handel in drugs en een vuurwapen met munitie is aangetroffen.

Gezien de ernst van de feiten en omstandigheden zoals die in de woning zijn aangetroffen, levert het in gebruik blijven van deze woning een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Daarom wordt de woning per direct voor drie maanden gesloten.