AMSTERDAM - Maandag 8 januari 2018 sluit de toegang Nieuwmarkt van metrostation Nieuwmarkt voor vier maanden. Het station krijgt na 40 jaar een grote onderhoudsbeurt. U kunt het station bereiken via de toegangen Koningsstraat en Nieuwe Hoogstraat. Deze blijven open in die periode. De metro blijft gewoon rijden.

Werkzaamheden metrostation Nieuwmarkt

De metrotoegang Nieuwmarkt gaat dicht om de betonnen zijwanden van de toegang te slopen, de wanden langs de trap/roltrap te stralen en een glazen overkapping te bouwen over de toegang. Ook wordt een deel van de lift gesloopt en maken we rond de lift een nieuwe vide.Verder komt er een bouwterrein met bouwketen bij de lift. Om de glazen overkapping te bouwen, plaatsen we steigers rond de toegang. Voorbereidende werkzaamheden zijn eind november in de hal gestart.

Toegang Koningsstraat

Komende maanden is deze toegang gewoon open en kunt u via deze toegang het perron bereiken. Er is hier geen lift. De lift van hal naar perron is buiten gebruik. Als de toegang Nieuwmarkt weer open gaat, gaat deze toegang dicht. Dat is naar verwachting van begin mei tot eind juli 2018.

Toegang Nieuwe Hoogstraat

Tot begin mei is deze toegang open en kunt u hier gebruik maken van de lift om het perron te bereiken. Deze toegang gaat dicht als de toegang Nieuwmarkt open is. Dat is naar verwachting van begin mei tot medio september 2018. In die periode is de lift op het Zuiderkerkhof buiten gebruik, omdat we deze dan ook vernieuwen. De lift bij de toegang Nieuwmarkt is dan wel weer in gebruik. Voorbereidend werk in de hal start hier in januari. Dan is de toegang wel gewoon open.

Meer informatie

Voor dringende zaken, zoals het melden van overlast, is het telefoon-nummer 020 470 4070 ook buiten kantooruren bereikbaar.

Meer informatie over de renovatie van de Oostlijnstations en de actuele planning vindt u op www.wijnemenjemee.nl/oostlijn.