AMSTERDAM - Bezoekers van het Rembrandtpark en Sloterpark opgelet: het onderscheid tussen voet- en fietspaden komt binnenkort te vervallen.

Door een voor heel Amsterdam geldende maatregel vervalt het verschil tussen voet- en fietspaden. Met deze nieuwe maatregel is tegelijk een parkverbod ingesteld voor snorfietsers. Zij moeten gebruik maken van de paden buiten het park.

Bij elke parkingang worden borden neergezet waarop staat: "Voetgangerszone. Fietsen is toegestaan. Snorfietsen verboden."

De maatregel wordt de komende tijd van kracht in alle Amsterdamse parken.