AMSTERDAM - Mevrouw Walvisch is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar grote bijdrage aan de verbetering van het onderwijs in Nederland. Zij kreeg de Koninklijke onderscheiding uitgereikt door staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tijdens haar afscheid van de PO-Raad.  

Na haar start als docent Nederlands in 1981 heeft mevrouw Walvisch diverse bestuurlijke rollen vervuld. Zij pakte als plaatsvervangend Directeur Arbeidsmarkt & Personeelsbeleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lerarentekort aan en speelde een belangrijke rol bij de nieuwe aanpak van het lerarenbeleid in Nederland.

Mevrouw Walvisch zette zich in om goed onderwijs voor elk kind mogelijk te maken. Zij bracht als oprichter en vice-voorzitter van de PO-Raad het maatschappelijk belang van het primaire onderwijs onder de aandacht en introduceerde een academische lerarenopleiding. Sinds het bestaan van de PO-Raad is de sector primair onderwijs verder geprofessionaliseerd en is het aantal zeer zwakke scholen teruggelopen.

De Orde van Oranje‐Nassau De in 1892 ingestelde Orde van Oranje‐Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van OranjeNassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt