AMSTERDAM - Amsterdam hielp vorig jaar 223 statushouders (vluchtelingen mét een verblijfsvergunning) aan werk, 717 volgen momenteel een opleiding en 822 personen doen een voortraject dat leidt tot een opleiding of werk. Het zijn mooie cijfers: De Amsterdamse Aanpak Statushouders werkt.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt hoeveel vluchtelingen Amsterdam moet huisvesten: van 2016 tot en met 2018 zijn dat er 2400.

Semere werkt aan grondsanering

Als statushouder zo snel mogelijk na je toewijzing aan Amsterdam inburgeren, taallessen volgen en tegelijkertijd werken: dat is de kern van de Amsterdamse Aanpak Statushouders. Een goed voorbeeld is Semere uit Eritrea. Semere was in zijn thuisland loodgieter, nu werkt hij in Amsterdam aan de grondsanering van voormalig sportpark Riekerhaven.

Jobhunter Mohammed

Mohammed werkt als jobhunter voor Amsterdam. Hij matcht statushouders met werkgevers. “Wij kijken naar de competenties van de statushouder, daarna gaan we op zoek naar werkgevers en banen die passen. Iedere kandidaat heeft unieke eigenschappen. Die moeten we boven tafel krijgen en vervolgens goed weten te verkopen aan een werkgever.”

Vluchten met moeder en broertje

Mohammed ontvluchtte zelf op vijfjarige leeftijd samen met zijn moeder en broertje Somalië. Hij gebruikt zijn verleden om kandidaten te motiveren. “Ik ben immers zélf een goed voorbeeld van wat je hier met hard werken kunt bereiken.”

Amsterdamse Aanpak Statushouders

De Amsterdamse Aanpak Statushouders wil statushouders zo snel mogelijk een plek geven in de stad. Begeleiding en inburgering starten zodra de statushouder gekoppeld is aan Amsterdam. De statushouder krijgt een klantmanager die hem of haar begeleidt naar werk of een opleiding. Zo worden er assessments afgenomen om de talenten en kwaliteiten in kaart te brengen en zijn er sollicitatietrainingen, matchingtafels en taaltrainingen voor vaktaal.