AMSTERDAM - In het kader van het project ‘Zwerfvuileducatie en -participatie middelbaar onderwijs’ zijn leerlingen van het Zuiderlicht College in stadsdeel Zuid op vrijdag 3 november aan de slag gegaan om zwerfvuil rondom hun schoolgebouwen op te ruimen.

Voordat de leerlingen de straat op gingen kregen zij in de ochtend eerst theorieles over zwerfafval. In de middag gingen zij in groepjes de straat op voor een grote schoonmaak. Zij maakte er een ware competitie van waarbij de groep die het meeste vuil inzamelde een prijs verdiende.

De leerlingen werden bij hun werkzaamheden geholpen door mensen van Schoon in de Buurt. Bestuurder Paul Slettenhaar overhandigde de prijs aan de winnende groep en bedankte de scholieren voor hun schoonmaakactie.