AMSTERDAM - In februari 2016 hebben de gemeente en taxiorganisaties afgesproken dat de taxibranche in 2025 uitstootvrij is. Nu zijn er afspraken gemaakt over de maatregelen waarmee we dit willen bereiken.

Centraal Station per 1 januari 2017 voorrangsregeling naar 1 op 3

Op dit moment geldt op de standplaats CS dat 1 op de 4 taxi’s ‘schoon’ moet zijn. Medio 2017 wordt deze regeling aangescherpt naar 1 op 3.

De gemeente en de taxibranche hebben hiertoe besloten, aangezien de 1 op 4 regeling nu al gehaald wordt. Gemiddeld maken er per dag zo’n 650 taxi’s gebruik van de standplaats. Daarvan zijn 150 schone taxi’s.

Centraal Station 2e plek slagboom exclusief voor 100% elektrische taxi’s

Er komen veel vragen binnen over de wachtrij voor de slagboom op de standplaats CS. Daarom in deze nieuwsbrief de juiste informatie nog een keer op een rij. De tweede plek voor de slagboom is bestemd voor 100% elektrische taxi’s. Hier voor is gekozen omdat alleen deze taxi’s kunnen laden bij de snelladers. Dat betekent dat andere schone taxi’s zoals een plug-in hybride en groen gas hier niet mogen staan.

Leidseplein en Centraal Station 1 januari 2018 exclusief toegankelijk voor schone taxi’s.

De taxibranche en de gemeente hebben overeenstemming bereikt dat naast het Centraal Station ook het Leidseplein per 1 januari 2018 exclusief toegankelijk is voor schone taxi’s. Daarnaast is overeenstemming dat alle NS stations per 1 januari 2021 exclusief toegankelijk voor schone taxi’s

Wat is een schone taxi?

In het convenant staat precies wat een schone taxi is. Tot 1 januari 2021 is een schone taxi 100% elektrisch, een plug-in hybride (met een CO2-uitstoot van <50 g/km) of een auto op groen gas. Voor plug-in hybrides geldt daarbij dat het kenteken voor 1 juli 2016 op naam van de TTO (chauffeur) staat. Vanaf 1 januari 2021 worden de regels aangescherpt. Dan is een schone taxi uitstootvrij.