AMSTERDAM - Kinderen in de grote stad hebben vaak te maken met verschillende culturen: die van de school, de straat en thuis. De onderlinge verschillen zijn groot en schakelen tussen de drie is vaak lastig. Zowel voor het kind, als voor de leraar. In Slotervaart start daarom een ‘pedagogische leergemeenschap’. Basisschool El Kadisha, Mundus college en het MBO college West gaan op hun scholen één pedagogische aanpak hanteren.

De leergemeenschap is gebaseerd op de filosofie van socioloog Iliass El Hadioui. Het is de eerste keer dat dezelfde pedagogische aanpak in zowel het basis-, middelbaar- als het middelbaar beroeps onderwijs wordt ingezet. Leraren worden getraind in het effectief omgaan met het ‘straatgedrag’ op school, ze worden gecoacht in het herkennen en begrijpen van straatcodes. Inzicht in botsende codes, emoties en gedragingen leiden vervolgens tot een gerichte aanpak in de klas. Leraren die tot nu toe hebben deelgenomen bevestigen het positieve effect.

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Het is belangrijk dat leraren begrijpen wat kinderen thuis en op straat meemaken, zo kunnen ze hen op school beter begeleiden. Doel van deze aanpak is ervoor te zorgen dat leerlingen een succesvolle schoolcarrière hebben en ‘stijgen op de schoolladder’ in plaats van op de ‘straatladder’.”

Onderzoek en leerstoel ‘Transformaties in grootstedelijk onderwijs’ De gemeente Amsterdam stelt voor de leergemeenschap 300.000 euro beschikbaar vanuit de Amsterdamse MBO-Agenda. De faculteit Sociale Wetenschappen van de VU start een onderzoeksprogramma rondom de leergemeenschap. Het programma duurt vijf jaar en onderzoekt gelijke kansen in het onderwijs. Daarbij wordt onder andere gekeken hoe het pedagogisch klimaat in de scholen versterkt kan worden zodat alle leerlingen daar optimaal baat bij hebben. Aan het project wordt ook een leerstoel ‘Transformaties in grootstedelijk onderwijs’ gekoppeld. De gemeente Amsterdam financiert deze leerstoel met 50.000 euro.

Conferentie ‘Lesgeven in een grote stad’ In het najaar van 2017 organiseert de gemeente samen met de Amsterdamse mbo-instellingen een grote conferentie ‘Lesgeven in een grootstedelijke context’ voor leraren in het middelbaar beroepsonderwijs.