SCHIPHOL - Het bestuur van het Schipholfonds heeft gisteren 43 donaties uitgereikt voor een totaal bedrag van € 80.937,72 tijdens een bijeenkomst op Schiphol.

De donaties werden in totaal verdeeld onder 37 sportverenigingen, waaronder winnaars uit de jeugdronde 2017 en 6 organisaties die een algemene donatie aanvroegen bij het fonds. De jeugdronde staat los van de normale aanvraagrondes en geeft verenigingen de kans op een extra donatie. Jeugdleden tussen de 6 en 16 jaar kunnen een aanvraag doen voor een maximumbedrag van € 5.000,-.

Over het Schipholfonds

In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol het Schipholfonds opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Sinds 2012 geeft het Schipholfonds uitsluitend donaties aan organisaties die actief zijn op het gebied van sportief bewegen. Het bestuur van het fonds kent 4 maal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van sportief bewegen. Voor meer informatie over het fonds zie www.schipholfonds.nl.