AMSTERDAM - Het aanpassen van de Sarphatistraat naar een straat die primair bedoeld is voor fietsers, en waar auto’s te gast zijn, is succesvol. Dat blijkt uit de resultaten van de pilot die de Gemeente Amsterdam de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. De doorstroming voor fietsers is flink verbeterd, zonder dat het autoverkeer vastloopt. Zowel bewoners als gebruikers van de straat geven aan zeer tevreden te zijn met de aanpassingen.

De Sarphatistraat is een van de bekendste straten van de hoofdstad en uit onderzoek blijkt dat er veel meer fietsers dan auto’s gebruik van maken. Op een gemiddelde werkdag maken zo’n 17.500 fietsers gebruik van de Sarphatistraat. Door deze straat aan te passen aan hen, is er een veiligere doorgang ontstaan voor fietsers. Auto’s kunnen nog steeds door de Sarphatistraat, maar mogen maximaal 30 km/u rijden en delen de weg met fietsers. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor het openbaar vervoer (OV) en taxi’s: die kunnen gebruik blijven maken van de trambaan.

Wethouder Litjens is tevreden over de resultaten van de pilot: “In dit geval maken veel meer fietsers dan auto’s gebruik van deze straat. Dan is het logisch dat je de weg aanpast op het gebruik. Dat komt de doorstroom ten goede en dit is één van de maatregelen die we kunnen nemen om de flinke groei van het aantal fietsers in Amsterdam op te vangen.”

Meer fietsstraten

Fietsstraat Sarphatistraat betrof een pilot om te kijken of de gewenste effecten zijn opgetreden. Dat is het geval en daarom wil het stadsbestuur de nieuwe inrichting zo houden, en verder uitbreiden over de binnenring. Dat betekent dat er op den duur meer fietsstraten komen: onder meer de verbinding tussen het Marnixplantsoen, het Leidseplein, het Weteringcircuit, het Frederiksplein, het Weesperplein en het Alexanderplein.

Uitvoeringsagenda Mobiliteit

De aanpassing van de Sarphatistraat is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM). De UAM houdt Amsterdam bereikbaar en aantrekkelijk. Het zijn concrete maatregelen die meer ruimte creëren en de doorstroming verbeteren, voor voetganger, fietser, ov-reiziger en de automobilist.