AMSTERDAM - In wijkservicepunt Kraaipan in de Transvaalbuurt en in de Eltheto in de Indische Buurt kan iedereen aanschuiven bij een samenleesgroep.

Onder leiding van een gespreksleider lezen deelnemers elkaar romanfragmenten, korte verhalen en gedichten voor. Daarna praten ze samen over wat de tekst voor hen betekent. Na afloop is er soep.

Meedoen en informatie

Wilt u ook meedoen? Dan bent u van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kijk op de site van Culturele Apotheek

Data en tijden

De Kraaipan: iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur, Hofmeyrstraat 67.
De Eltheto-kerk: iedere donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, Javastraat 118.