AMSTERDAM - Nu het Nederland en Amsterdam economisch voor de wind gaat is er een groeiende vraag naar kantoren. Op gewilde locaties, met name in het Centrum, Arenapoort en Zuidas, zorgt dit zelfs voor een tekort aan kantoorruimte. Daarom zet de gemeente de komende jaren minimaal twee tenders per jaar uit voor de bouw van nieuwe kantoren.

De populariteit van nu staat in schril contrast met de grote kantorenleegstand (17%) die was ontstaan vanaf 2003. Amsterdam probeerde deze leegstand terug te dringen door nieuwbouw te beperken, oudere kantoren te transformeren naar woningen en leegstaande kantoren te herontwikkelen. En met succes: door deze aanpak én de toegenomen vraag daalde de leegstand eind 2017 naar 10%.

Mismatch

De grotere vraag naar kantoorruimte betekent niet dat er geen leegstand meer is. Sommige kantoorgebieden, zoals Amstel III, Riekerpolder en Sloterdijk Centrum zijn niet populair. Vraag en aanbod op de kantorenmarkt sluiten blijkbaar niet goed op elkaar aan. Deze mismatch werd ook geconstateerd in de recent vastgestelde Kantorenstrategie.

Groei op locaties waar vraag naar is

Met het uitzetten van de tenders (een soort aanbesteding) voor de bouw van nieuwe kantoren wordt ruimte geboden voor groei op locaties waar vraag naar is. Tegelijkertijd gaat de gemeente door met transformatie en leegstandsaanpak van kantoren die niet voldoen aan de huidige standaarden of die niet op de juiste plek staan.

Signaal aan marktpartijen

Naast het uitschrijven van de tenders wil het college van Amsterdam een signaal aan marktpartijen geven dat de komende jaren onder andere door de Brexit en de snelle groei van bedrijven in Amsterdam er naast woningbouw ook behoefte is aan het bouwen van nieuwe kantoren op gewilde locaties.

Aantrekkelijke vestigingsplaats

Het hebben van voldoende geschikte kantoorruimte maakt dat Amsterdam aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor (nieuwe) bedrijvigheid. Daarmee kan de stad haar rol als werkgebied voor de metropoolregio blijven vervullen.