AMSTERDAM - Vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam 223 statushouders begeleid naar werk, 717 naar opleiding en 822 statushouders in een voortraject naar opleiding of werk. In totaal zijn 141 statushouders ingedeeld bij participatietrajecten in de stad omdat zij nog een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hetzelfde aantal statushouders nam deel aan het verplichte Taalverwervings- en Oriëntatie programma Vluchtelingen. Al deze statushouders worden begeleid via de intensieve methodiek van de Amsterdamse Aanpak Statushouders die 1 juli 2016 van start is gegaan.  

Ambitie 2017/2018 Verantwoordelijke wethouders Arjan Vliegenthart (Werk) en Kajsa Ollongren (Economie) zijn enthousiast over de resultaten en willen de intensieve aanpak in ieder geval doorzetten zodat alle statushouders voor drie jaar, zolang de inburgeringsperiode loopt, intensieve begeleiding krijgen.   Wethouder Vliegenthart: “Sneller aan het werk betekent sneller Amsterdammer zijn.” Naar verwachting worden in 2017 en 2018 jaarlijks 1600 statushouders gehuisvest in Amsterdam, al deze statushouders krijgen ook begeleiding via de Amsterdamse Aanpak Statushouders. Wethouder Ollongren: ´Amsterdam gaat uit van het talent van iedere statushouder.” Statushouders volgen naast een baan of opleiding een inburgeringstraject van drie jaar. De ambitie is dat de helft van deze statushouders na drie uitstroomt uit de bijstand.

Amsterdamse Aanpak Statushouders De Amsterdamse Aanpak Statushouders wil statushouders zo snel mogelijk een plek geven in de stad. De nadruk ligt op intensieve begeleiding en matching, tegelijk met de inburgering, die start zodra de statushouder gekoppeld is aan Amsterdam en waar mogelijk al in het asielzoekerscentrum. De statushouders krijgen een hiervoor speciaal opgeleide klantmanager toegewezen die een breed pakket aan instrumenten kan inzetten om de statushouder te begeleiden naar werk en/of opleiding. Zo worden er assessments afgenomen om de talenten en kwaliteiten van statushouders in kaart te brengen en worden  ook bijvoorbeeld sollicitatietrainingen, matchingtafels, korte individuele taaltrainingen op maat gericht op vaktaal of opleiding georganiseerd. Daarnaast zijn er tal van partners zoals COA, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers, uitzendbureaus, onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties en particuliere initiatieven die zich inzetten voor het versneld matchen van de statushouders aan werk of opleiding.