NEDERLAND - De laatste update van het RIVM, vanmiddag om 14.00 uur gepubliceerd, laat een fikse stijging zien van het aantal overleden personen zien. Sinds gisteren zijn er 175 mensen overleden aan COVID-19. Niet eerder was het aantal zo hoog op één dag. Inmiddels zijn er 1039 personen overleden aan het coronavirus. Ook het aantal opgenomen patiënten kent een forse stijging nadat er na gisteren 722 ziekenhuisopnames zijn bijgekomen. Het totaal aantal positief geteste personen staat sinds vandaag op 12.595.

Overzicht aantallen

  • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12595 (+845)

  • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 (+722)

  • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1039 (+175)

Duiding

Vandaag zijn er 722 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 175 personen als overleden gemeld. Deze zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De provincie Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames nog wel toe. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

De meldingen aan de GGD’en vormen de basis voor deze cijfers. Omdat een ziekenhuisopname of overlijden soms een aantal dagen later aan de GGD’en gerapporteerd wordt, is er een vertraging. Het aantal gerapporteerde sterfgevallen per dag betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan. Hetzelfde geldt voor ziekenhuisopames.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Op de website van het RIVM wordt dagelijks de meest actuele stand van zaken gepubliceerd.