NEDERLAND - Volgens de meest recente cijfers van RIVM staat het aantal positief geteste mensen op het coronavirus nu op 6412. Dat zijn er 852 meer ten opzichte van de dag ervoor. Het aantal overleden personen staat inmiddels op 356.

Mogelijke afvlakking van aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met coronavirus

De afgelopen tijd was het aantal nieuw opgenomen patiënten in het ziekenhuis een oplopende curve. Op dit moment lijkt dit af te vlakken. Dat wijst mogelijk op een voorzichtige afname van de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

Met de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames is met behulp van wiskundige modellen de snelheid van verspreiding van het virus berekend. De snelheid waarmee het virus zich verspreidt lijkt ook af te nemen. Ook hierbij moet de komende dagen blijken of de daling doorzet.

Ook vandaag zijn veel overleden patiënten gemeld. Dit zijn echter meldingen van personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. Daarom is nu een nieuwe grafiek opgenomen waarin het aantal overleden patienten is weergegeven naar de dag van overlijden.

Overzicht aantallen

  • Het totaal aantal gemelde patiënten: 6412 (+852)

  • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 356 (+80)

  • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 1836 (+341)

    Op de website van de RIVM worden dagelijks rond 14.30 uur de meeste actuele cijfers gepubliceerd.