AMSTERDAM - ‘Fietsvrij Rembrandtplein’ startte vrijdag 31 maart 2017, plús de toegangsverlichting in de Reguliersdwarsstraat ging aan! Ook werd het nieuwe imago met de bijbehorende stijl bekend gemaakt. 's Avonds was er op het plein een diner voor omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen.

Minder overlast en een fijne sfeer op het Rembrandtplein en Thorbeckeplein. Wie wil dat niet? Er loopt een pilot om uitgaansgeweld en overlast te verminderen op het Rembrandtplein en Thorbeckeplein. Bezoekers zijn welkom! Geniet gerust, maar houd het gezellig.

Pilot tegen uitgaansgeweld en overlast

De pilot op het Rembrandt- en Thorbeckeplein om uitgaansgeweld en overlast te verminderen startte juli 2015 en is nu halverwege. De cijfers laten zien dat het aantal incidenten afneemt. Zo namen overlastincidenten af met 28% ten opzichte van de vorige meting, en daalde het aantal geweldsincidenten 27%. ‘Dat stemt tot voorzichtig optimisme’, aldus burgemeester Van der Laan.

Fietsvrij Rembrandtplein

Om de beleving en de veiligheid op de pleinen te verbeteren mogen mensen vanaf 31 maart hun fiets en scooter niet meer op het Rembrandtplein en op een groot deel van het Thorbeckeplein parkeren. Er zijn extra plekken aan de randen van het plein gecreëerd. De meeste parkeerruimte is te vinden op de Herengracht en aan de Amstel. Er is daar in de weekendnachten extra toezicht om eventuele (geluids)overlast te voorkomen. De eerste weken worden bezoekers alleen gewaarschuwd, vanaf 14 april start de handhaving.

Branding Rembrandtplein

Ondernemers willen weer méér Amsterdammers naar het Rembrandt- en Thorbeckeplein trekken. Om dat te bereiken hebben ze samen nagedacht over hun imago en gewerkt aan een nieuwe stijl. Onder de noemer ‘Rembrandt District’ laten ondernemers u zien - onder andere op social media -  hoe bijzonder de pleinen en de omgeving zijn. Bijzondere plekken, óók voor Amsterdammers.