AMSTELVEEN - Maandag 7 januari 2019 start aannemer Ballast-Nedam met werkzaamheden aan de kruising Burgemeester Boersweg / Oranjebaan / Marathonlaan (inclusief nieuwe verkeerslichten).

Dit zal ongeveer drie maanden duren. Volgens de huidige planning zijn ze eind maart 2019 klaar. Uiteraard mits er geen onvoorziene omstandigheden optreden zoals onwerkbaar weer.

Het doel van deze werkzaamheden is het verbeteren van de kruising Burgemeester Boersweg / Oranjebaan om zo de te verwachten toename van het verkeer soepel af te kunnen wikkelen. Gedurende de werkzaamheden aan de A9 (vanaf 2020) zal het op de parallelwegen drukker kunnen worden. Een aantal kruispunten wordt daar nu op voorbereid. De werkzaamheden aan deze kruising zijn daar onderdeel van.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in 4 fases en 1 weekend met werkzaamheden.

Fase 1, 3 weken:

In deze fase maakt de aannemer van het calamiteitenpad tussen de Escapade en de Camera Obscuralaan een hoogwaardige weg. Ten tijden van de werkzaamheden aan de Marathonlaan en Oranjebaan kan deze calamiteitenweg dan als tijdelijke ontsluiting dienen voor de brandweer en het bestemmingsverkeer naar de Escapade. Na de afronding van onze werkzaamheden gaat deze calamiteitenweg weer dicht voor alle verkeer met uitzondering voor de brandweer. In deze fase start de aannemer ook met het weghalen van het fietspad aan de zuidzijde van de Oranjebaan. Het fietsverkeer gaat vanaf dan in twee richtingen via de noordzijde (aan de kant van de brandweer).

Fase 2. Vanaf eind januari:

De Marathonlaan krijgt een extra rijbaa. In deze fase sluit de aannemer de Marathonlaan af ter hoogte van de kruising met de Oranjebaan/Burg. Boersweg gedurende de rest van het werk. Dit betekent dat er geen verkeer meer over de Marathonlaan naar de Escapade kan rijden (met uitzondering van het fietsverkeer dat over het fietspad kan). De Marathonlaan wordt pas afgesloten als het calamiteitenpad klaar is om gebruikt te worden in de omleidingsroute. De omleidingsroute loopt vanaf de Oranjebaan via de Camera Obscuralaan naar de Escapade.

Zie figuur 1 voor de omleidingsroute (check) op kaart. Na afronding van álle werkzaamheden, naar verwachting eind maart 2019, wordt de Marathonlaan weer opengesteld.

Fase 3:
In fase 3 wordt de Oranjebaan verbreed. De werkzaamheden zijn dan meer zichtbaar op de kruising Oranjebaan/Burgemeester Boersweg. De ingestelde omleidingsroute naar de Escapade blijft van kracht (zie figuur 1).

Fase 4:
In fase 4 vinden de werkzaamheden ter verbreding van de Burgemeester Boersweg aan de oostzijde plaats. Ook hier worden de opstellocaties heringedeeld en de omleidingsroute naar de Escapade blijft gehandhaafd (zie figuur 1).

Weekendwerkzaamheden
In en rondom het weekend van 14,15, 16, 17 en 18 maart zijn er grote werkzaamheden aan de kruising Oranjebaan/Burgemeester Boersweg. Dit betekent dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is van en naar de A9. Hiervoor stellen we een grote omleidingsroute in. De omleidingsroute vindt u op het kaartje in figuur 2. Tussen Ouderkerk a/d Amstel en Amstelveen is er wel doorgaand verkeer mogelijk. Vanaf donderdagavond 14 maart (21.00 uur) tot maandagochtend (6.00 uur) zal de kruising dicht zijn.

Doorgaand verkeer
Gedurende de werkzaamheden, met uitzondering van de weekendwerkzaamheden, kan het gemotoriseerd verkeer gewoon doorgang vinden.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden tijdens de werkzaamheden veilig via een apart fietspad en voetpad aan de Noordzijde van de Oranjebaan langs het werk geleid.

Bestemmingsverkeer Bella Vista, Escapade en Brandweer
Het bestemmingsverkeer dat normaliter gebruik maakt van de Marathonlaan, zal vanaf fase 2 gebruik gaan maken van de omleidingsroute vanaf de Oranjebaan via de Camera Obscuralaan en calamiteitenpad naar de Escapade. Dit betekent dat de sportvelden van de verschillende sportclubs, kinderdagverblijf Kinderrijk en de gemeentewerf aan de Escapade gewoon bereikbaar zijn. En ook de parkeergarage van appartementen-complex Bella Vista is altijd bereikbaar. De brandweer zal met haar reguliere voertuigen ook gebruik maken van het calamiteitenpad.

Tijdens de weekendafsluiting kan men de Escapade bereiken door eerst de grote omleidingsroute te volgen en vervolgens de eerder ingestelde route (Zie onderstaande download). Op de bebording van de grote omleidingsroute tijdens de weekendwerkzaamheden wordt ‘Sportvelden Escapade’ aangegeven (door middel van een pictogram).