AMSTERDAM - De gemeente heeft kennisgenomen van de berichten over de zogenaamde 'stromanconstructies' die zouden zijn toegepast bij de aanvraag van vergunningen voor grote rondvaartboten. Deze berichten nemen we uitermate serieus. We laten ons adviseren door juridische experts van NautaDutilh en we bespreken met de Autoriteit Consument en Markt of zij aanleiding zien dit te onderzoeken.

Daarnaast is bij het beoordelen van de aanvragen van de vergunningen helaas een fout gemaakt door Waternet. Dit heeft geen invloed op de verdeling van de vergunningen. Het betreft een boot in de categorie ‘gezichtsbepalend’, die daardoor geëindigd is op een te hoge plaats (nummer 110).

Eerlijke kans

Om iedereen een eerlijke kans te geven in de procedure, ook reders die boten inschrijven die nog gebouwd moeten worden, zijn alle aanvragen geanonimiseerd doorgestuurd naar de onafhankelijke beoordelingscommissie. Dit is volgens de regels van het uitgiftereglement.

Wachten met officiële uitgifte vergunningen

Bij één boot zijn verkeerde bijlagen en foto’s meegestuurd, waardoor de puntentoekenning bij deze boot te hoog is uitgevallen. Dit is niet alleen slordig, het had niet mogen gebeuren. De betreffende boot was ook bij een juiste beoordeling niet in aanmerking gekomen voor een vergunning. Het verandert dus niets aan de zestig vergunningen die toegekend worden in deze categorie.

Wel wordt de boot opnieuw beoordeeld door de commissie en zal aan de boot via een wijzigingsbesluit de juiste eindscore worden toegekend. We doen op dit moment nogmaals een extra check op alle andere beoordelingen. We wachten met de officiële uitgifte van de vergunningen tot dit klaar is.

Beoordelingsrapporten worden toegestuurd

De gemeente wil optimale transparantie bewerkstellingen en daarom krijgen reders die aanvragen hebben gedaan hun beoordelingsrapporten toegestuurd. Zij kunnen daarnaast bij Waternet de beoordeelde documenten (foto’s, tekeningen en artist impressions) opvragen.