AMSTERDAM - U wilt weten wat de gemeenteraadsleden bespreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen? Terecht. De raadsleden vertegenwoordigen álle Amsterdammers. Vanaf nu hoort en ziet u wat elk individueel raadslid heeft gezegd en gestemd tijdens de vergadering.

De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken op woensdag vanaf 13.00 uur. Iedereen kan deze raadsvergaderingen volgen vanaf de publieke tribune. Ook worden er live opnamen gemaakt en opgeslagen. Nieuw is dat nu van elk raadslid een politiek portret is gemaakt. Op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/leden kunt u zien wat een raadslid zei en stemde in de afgelopen vergaderingen. Zo kunt u goed volgen wat er in de gemeenteraad gebeurt.

Kom eens kijken

De politieke portretten vindt u in het ‘politiek portaal’ van de gemeente. Hier zijn ook de contactgegevens van elk raadslid, plus interviews en informatie over nevenfuncties te vinden. Ook staan hier de vergaderkalender, agenda’s en alle stukken waarover de raad vergadert.

Hoe werkt Amsterdam?

Amsterdam wordt aangestuurd door de gemeenteraad (hoogste bestuursorgaan van de stad), het college van burgemeester en wethouders en de bestuurscommissies. De gemeenteraad vertegenwoordigt u, de Amsterdammer. De Raad stelt de hoofdlijnen van het Amsterdams beleid vast en controleert de uitvoering. Eenmaal in de vier jaar kiezen de Amsterdammers de raadsleden. De gemeenteraad bestaat uit 45 leden en 8 politieke partijen.