NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland investeert € 10 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden.

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. In totaal gaat er €5,9 miljoen naar projecten in Noord-Holland-Noord (Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland),  € 2,7 miljoen naar projecten in de regio Haarlem-IJmond en € 1,3 miljoen naar projecten in de regio Gooi en Vechtstreek