AMSTERDAM - De provincie Noord-Holland investeert de komende 4 jaar € 9 miljoen in het behoud en de exploitatie van de Stelling van Amsterdam. De bijdrage van de provincie moet de komende 4 jaar verdere ontwikkelingen van de Stelling mogelijk maken en behoud en onderhoud van het werelderfgoed bevorderen.

“Ik ben trots dat de Stelling van Amsterdam behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. De provincie wil dat dit unieke samenspel van militaire architectuur, watermanagement en landschapsplanning behouden blijft”, benadrukt gedeputeerde Joke Geldhof. “De Stelling ligt als een grote groene ring van natuur en rust verscholen in de dynamische metropoolregio Amsterdam. Ik vind het belangrijk dat ook toekomstige generaties de bijzondere geschiedenis van de forten en historische verdedigingslinies leren kennen.”

Verdere ontwikkeling mogelijk maken

De provincie Noord-Holland is als UNESCO 'site holder' verantwoordelijk voor het behoud van dit werelderfgoed. De afgelopen jaren hebben steeds meer forten een nieuwe functie gekregen. Dit bevordert het behoud en onderhoud van de Stelling van Amsterdam, zorgt voor werkgelegenheid en maakt de forten toegankelijk voor publiek. Nog enkele forten hebben de potentie om een nieuwe functie te krijgen.
 
Met de bijdrage van de provincie kunnen de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zich verder ontwikkelen. Zo gaat naar verwachting eind 2017 het tweede bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam in Fort bij Krommeniedijk open. Daarnaast zet de provincie zich samen met de provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland in voor de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Monumenten

De Stelling van Amsterdam is aangelegd tussen 1880 en 1914 en bestaat uit in totaal 46 forten en batterijen en diverse dijken en sluizen. 20 jaar geleden werd de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed. Alle relevante objecten van de Stelling van Amsterdam hebben een monumentenstatus. Sommige zijn rijksmonument, andere hebben een provinciale monumentenstatus.

De provincie helpt ondernemers die hun bedrijf in een fort willen vestigen. Voorwaarde is dat de ontwikkeling van het fort werkgelegenheid oplevert. Ook moeten het fort en zijn directe omgeving toegankelijk zijn voor recreatie. De provincie heeft subsidies voor onder meer restauraties en voorbereidings- en haalbaarheidsadviezen voor herbestemming.