NOORD-HOLLAND - Spoorbeheerder Prorail gaat de komende jaren aan de slag om monumentale perronkappen op stations aan te pakken. Onder meer de Noord-Hollandse stations Alkmaar, Amsterdam Centraal, Haarlem, Hilversum en Zandvoort hebben zo'n overkapping.


De perronkappen en andere gietijzeren stationsdelen moeten worden aangepast omdat constructies zijn aangetast door de tand des tijds en op verschillende plekken roest- en scheurschade is ontstaan. De constructies moeten worden verbeterd.

Andere tijd en andere kennis
Prorail beheert de meer dan 400 Nederlandse stations, 350 stations hebben perronkappen. De meeste gebouwen komen uit de negentiende of begin twintigste eeuw en zijn niet meer berekend op het huidige gebruik. "De unieke monumentale perronkappen van deze stations zijn gebouwd in een andere tijd en met andere kennis dan waar we tegenwoordig over beschikken", zegt Prorail.

Duurzaamheid
Het is de bedoeling dat het historische uiterlijk van alle stations behouden blijft. Wel wordt er gekeken of alles duurzamer kan worden gemaakt door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.

Wanneer welk station aan de beurt is, is nog niet bekend.