AMSTERDAM - ProRail gaat het onderhoud van bomen langs het spoor verbeteren in de strijd tegen treinstremmingen.

De spoorbeheerder laat de omgeving van de 7.000 kilometer aan spoorlijnen in kaart te brengen om de risico's van vallende takken en bomen te analyseren. Met gericht onderhoud kan volgens ProRail worden voorkomen dat er onnodig spoorbanen worden geblokkeerd of takken in de bovenleiding terecht komen. Het bedrijf wil "voorkomen dat we rücksichtslos bomen hoeven te kappen''.

Gemiddeld staan er zo'n 150 tot 200 bomen per kilometer in een straal van 30 meter tot het spoor. Het gaat in totaal om circa een miljoen bomen. Het opruimen van een omgewaaide boom duurt al gauw 2,5 uur en soms wel tot zes uur, afhankelijk van de schade. ProRail zegt de de afgelopen jaren iedere twee jaar een storm te hebben gehad gehad waarbij behoorlijk veel bomen tot problemen op het spoor hebben geleid.

Verder is er gemiddeld elke week wel een stremming van het treinverkeer doordat takken in de bovenleiding terecht zijn gekomen of dat een boom op het spoor is gevallen. Eens per maand is sprake van een flinke verstoring.

De spoorbeheerder zegt geen beroep te willen doen op de Spoorwegwet, waarin staat dat 11 meter aan weerszijden van de spoorlijn geen bomen mogen groeien. "In principe zou ProRail dus alle bomen in die 'verboden zone' mogen kappen", zegt het bedrijf. Dat wordt "maatschappelijk niet wenselijk" genoemd. Wel worden bomen en struiken gekapt of weggehaald als ze echt te dicht langs de spoorbaan staan.