AMSTERDAM - Amsterdam heeft als hoofdstad van ons land altijd al een grote aantrekkingskracht gehad op mensen. Niet voor niets dat ontwikkelingen op de woningmarkt als eerste (en vaak als heftigste) zichtbaar zijn hier. Na jaren van explosief stijgende woningprijzen was er in 2019 sprake van een afkoeling van de woningmarkt. In 2020 leek er echter weer een opleving te zijn. Wat staat de woningmarkt in Amsterdam in 2021 te wachten?

Krapte op de woningmarkt in Amsterdam
In de jaren van de krediet- met daaropvolgend de huizencrisis (2008 tot 2013) konden woningzoekenden in Amsterdam kiezen tussen diverse woningen. Intussen ziet de markt er echter heel anders uit. Door onder andere de groeiende bevolking en te weinig nieuwbouw, is er een krapte ontstaan die de afgelopen twintig jaar nooit eerder is voorgekomen. Dit heeft geleid tot explosief stijgende woningprijzen, en vissen veel mensen voortdurend achter het net.

Een goede aankoopmakelaar in Amsterdam is dus zeker geen overbodige luxe als je hier wil gaan wonen. Deze zijn via hun netwerk eerder op de hoogte van woningen die te koop zullen worden gezet. Zo heb je dus meer kans snel een woning te kunnen bezichtigen. Bovendien geven ze advies bij een bod. Er moet in de meeste gevallen namelijk flink boven de vraagprijs geboden worden om in onderhandeling te treden met een verkoper. Interesse in woningen in Amsterdam? Bij de grootste NVM-makelaar Makelaarsland, die onder andere als makelaar in Amsterdam actief is, vind je het actuele aanbod.

De gevolgen van de coronacrisis op de huizenmarkt in Amsterdam
Gedurende het begin van de coronacrisis vreesden veel mensen dat de coronacrisis ook een huizencrisis tot gevolg zou hebben. Dit is echter niet het geval geweest. Integendeel. Hoewel er eind 2019 een afkoelingsperiode leek te zijn, was er in 2020 weer sprake van een opleving. De werkloosheid was niet opgelopen, de hypotheekrente stond nog laag en mensen hadden de tijd om zich op een andere woning te gaan oriënteren.

De woningmarkt in Amsterdam (en de rest van de Randstad) is echter wel op een andere manier door de coronacrisis beïnvloed. Nu mensen veel meer thuis zijn en thuiswerken vanwege de coronamaatregelen, is er meer vraag naar ruimere woningen met een grotere buitenruimte. Het CBS berichtte onlangs dat in 2020 een trek leek te zijn ontstaan vanuit de Randstad naar de provincies hierbuiten. In het derde kwartaal van 2020 werden er in Amsterdam dan ook maar liefst achttien procent meer woningen verkocht dan het jaar ervoor.

Wat staat de woningmarkt te wachten in 2021?
In 2021 zal naar verwachting het tekort aan nieuwbouwwoningen alleen maar toenemen. De schaarste houdt dus aan. Ook de hypotheekrente zal op korte termijn niet snel gaan stijgen. Daarentegen wordt wel verwacht dat de werkloosheid zal gaan oplopen, al duurt het dan ook nog wel weer enige tijd voordat dit daadwerkelijk zal leiden tot gedwongen verkopen. Diverse grote banken verwachten dat de woningprijzen stabiliseren of nog een kleine stijging (kleiner dan de afgelopen jaren) laten zien. Een echte dip is nog niet zichtbaar, maar nu minder expats en beleggers actief zijn op de markt krijgen starters meer kansen.