DEN HAAG - Vandaag, 16 november 2021 verschijnt het boek ‘Amalia’, geschreven door schrijfster Claudia de Breij.


Het boek is verschenen ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje Amalia der Nederlanden. Haar verjaardag valt op 7 december 2021.

Prinses Catharina-Amalia, genaamd Amalia, is de oudste dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Zij heeft dit jaar in juni 2021, op haar 17e jaar (cum laude) haar gymnasiumdiploma behaald. Haar 2 zusjes zijn de prinsessen Alexia en Ariane.

De Prinses van Oranje krijgt als beoogd troonopvolger vanaf haar achttiende verjaardag, dus op 7 december 2021, 'van rechtswege' zitting in de Raad van State en in de Afdeling advisering. Dit is zo geregeld in de Grondwet. De beoogd troonopvolger kan zich zo voorbereiden op haar toekomstige taak als Koning door onder andere de benodigde kennis van wetgeving en het staatsrecht op te doen.

De Prinses van Oranje wordt woensdagmiddag 8 december 2021 binnengeleid in de Raad van State* door Zijne Majesteit de Koning, voorzitter van de Raad van State. Ook Hare Majesteit Koningin Máxima is hierbij aanwezig. Vanwege de renovatie van het Binnenhof vindt de buitengewone vergadering plaats in Paleis Kneuterdijk en niet in de Volle Raadzaal van de Raad van State aan het Binnenhof.

Prinses Amalia, de voorzitter(Koning Willem-Alexander) en de vicepresident, mr. Thom de Graaf, houden tijdens de buitengewone vergadering een korte toespraak.

Om de gelegenheid te markeren plant de Prinses van Oranje op uitnodiging van de Raad van State aansluitend een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk.

*De Raad van State is een Hoog College van Staat en telt zeventig staatsraden. De Raad is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Deze taken worden door twee afzonderlijke afdelingen uitgevoerd: de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. De Grondwet bepaalt dat de Koning voorzitter is van de Raad van State. Dat is een ceremoniële functie, want de dagelijkse leiding ligt bij de vicepresident. Koningin Máxima heeft sinds oktober 2004 zitting in de Raad en in de Afdeling advisering. De Prinses van Oranje, Amalia, mag straks, net als Koningin Máxima, deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering. In de praktijk hebben zij geen inhoudelijke betrokkenheid. Ook hebben zij geen stemrecht.