AMSTERDAM - Een primeur voor de gemeente Amsterdam: stadsdeel Nieuw-West komt naar je toe. En niet alleen deze zomer, maar het hele jaar door! Met mobiele wijkkantoren gaat het stadsdeel twee kwetsbare wijken in: Osdorp-midden en Geuzenveld. Dikwijls weten bewoners de weg naar het stadsdeelkantoor niet te vinden. Hoe vraag je subsidie aan, waar kan je heen met je problemen, zorgen of ideeën?

Op dinsdag 9 mei om 09.30 uur neemt Achmed Baâdoud, lid van het dagelijks bestuur, de twee wijkkantoren in ontvangst op Plein ’40-’45 en rijden ze de wijken in.

Waarom een mobiel wijkkantoor?

Het mobiele wijkkantoor is laagdrempelig en heeft een open uitstraling. Met dit mobiele wijkkantoor wordt de toegankelijkheid tot bewoners en partners vergroot. Binnen de wijken wordt het mobiele wijkkantoor ingezet voor acties op verschillende gebieden, zoals:

  • Leefbaarheid: Informatie geven en gesprekken met bewoners in de buurt (spreekuur)
  • Schoon: Coördinatie schoonmaakacties met buurtbewoners en kinderen
  • Sport: Het ondersteunen van sportactiviteiten op een plein of in een buurt
  • Participatie: Het werven van bewoners die zich kunnen inzetten voor de buurt
  • Veiligheid: Inzetten van het mobiel kantoor bij Donkere Dagen Offensief en voorlichting over inbraakpreventie in samenwerking met de politie
  • Jongeren: Bij ontmoetingsplekken in gesprek gaan met jongeren

Waar komt het idee vandaan?

Een toegewijde ambtenaar van Nieuw-West liep al langer rond met dit idee. Toen hij een uitstapje naar stadsdeel Noord maakte, schafte hij een caravan aan. Deze liet hij door Marokkaanse huisvrouwen opknappen, reed de buurt in en zette een terrasje uit. Vervolgens belde hij bij de mensen in de buurt aan en binnen een mum van tijd zat de hele buurt bij de caravan. Niet met mensen die de weg naar de gemeente weten te vinden of veelvuldig als inspreker of activist politici en ambtenaren aan hun jasje trekken, maar gewoon met bewoners en ondernemers uit de wijk.

Op die manier kom je echt te weten wat er leeft en welke zorgen mensen hebben. En dat is wat je wilt als lokale overheid met een ogen en oren functie. Bovendien vergroot het de effectiviteit van je beleid en kun je snel acteren bij overlast, sociale problemen of straten die onderhoud behoeven. Helemaal nu de politie, opbouwwerk en jongerenorganisaties gezamenlijk mee de wijk ingaan. Dat garandeert korte lijntjes en snelle acties.