AMSTERDAM - Op donderdag 22 juni 2017 tussen 8.30 – 9.30 uur vindt de presentatie Manifest Vreedzame Kinderwijkraad Bos & Lommer plaats op het schoolplein tussen Al Wafa en de Tijl Uilenspiegelschool (rechts van de Tijl Uilenspiegelstraat 12, OKC). Portefeuillehouder, Fenna Ulichki zal dan het Manifest onthullen en certificaten aan de Kinderwijkraad uitdelen en de kinderen kort interviewen over de bedachte actieplannen.

De afgelopen maanden hebben 16 kinderen van 5 scholen (De Wiltzangh, De Roos, Narcis Querido, De Al Wafa en De Tijl Uilenspiegelschool) samen nagedacht hoe hun Vreedzame Wijk eruit zou moeten zien. Aan de hand hiervan is er een Manifest opgesteld voor de wijk en zijn er per school acties bedacht. De acties worden op school en samen met de buurt uitgevoerd.

Als Manifest hebben de kinderen een brief geschreven aan de wijk. Het Manifest omvat thema’s als: omgang met elkaar, omgang met de natuur en ontmoeten. De Narcis Querido gaat een eigen actie vanuit de school met de buurt doen om de buurt mooier en kleurrijker te maken.

Voor meer informatie over programma Vreedzaam zie https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/bestuurscommissie-w/vreedzaam-west/