AMSTERDAM - Het azc Willinklaan gaat fungeren als overbruggingslocatie tussen het moment van sluiting van het azc aan de Wenckebachweg en moment van opening van het nieuwe azc in de Houthaven. 
Verwacht wordt dat azc Willinklaan in eerste instantie open blijft voor een periode van twee tot drie jaar in plaats van de eerder aangekondigde tien jaar. Er komt plek voor maximaal 600 bewoners in plaats van 800.

Overbruggingslocatie

Azc Wenckebachweg sluit op 1 januari 2018 en azc Houthaven opent medio 2019. Dit zou betekenen dat er een periode geen azc in amsterdam gevestigd is. Voor een goede integratie van statushouders toegewezen aan Amsterdam is het echter van groot belang dat zij zo vroeg mogelijk (reeds bij verblijf in azc) begeleid worden naar onder andere werk, opleiding of als dat niet mogelijk is naar zorg of participatie. Daarom gaat azc Willinklaan fungeren als overbruggingslocatie.

Andere invulling

De voorbereidingen van de bouw van azc Willinklaan starten in de tweede helft van februari. De verwachte openingsdatum wordt verschoven van mei 2017 naar eind 2017. De kans is groot dat na sluiting van azc Willinklaan de locatie een andere invulling krijgt, bijvoorbeeld als tijdelijke woningen voor statushouders. De gemeente en het COA houden ook de mogelijkheid open tot een verlenging van het azc tot maximaal tien jaar mocht de asielstroom onverwacht weer toenemen.