Amsterdamse mantelzorgers met een laag inkomen krijgen vanaf 1 januari 2017 een vergoeding voor hun reiskosten voor het openbaar vervoer. Mantelzorgers die drie kilometer of meer reizen van hun huis naar degene die zij verzorgen, kunnen een vergoeding van € 16,67 per maand krijgen. Dat kan oplopen tot 200 euro per jaar. Het college trekt voor de regeling 2,5 miljoen euro uit. De regeling is een proef die de komende twee jaar geldt.

Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): “Mensen die hun naaste verzorgen en helpen terwijl ze zelf maar weinig over hebben, verdienen ons respect én onze hulp.”

Wethouder Van der Burg (Zorg): “Veel mensen rekenen voor hun verzorging op vrienden en familieleden. Ik vind het belangrijk dat we deze mantelzorgers ondersteunen in het goede werk dat zij doen.”

De OV-vergoeding geldt voor Amsterdamse mantelzorgers met een laag inkomen. Zij moeten mantelzorg verlenen aan een naaste die binnen of buiten Amsterdam woont. De mantelzorger ontvangt het bedrag maandelijks op zijn OV-chipkaart.

  • Met een mantelverzorger wordt een Amsterdammer bedoeld die zorg en ondersteuning geeft aan een naaste (partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis) die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. De zorg en ondersteuning is langdurig, intensief en onbetaald en wordt gegeven vanuit een persoonlijke band tussen mantelzorger en verzorgde.
  • De hoogte van het jaar- en dus van het maandbedrag kan elke zes maanden opnieuw worden vastgesteld.
  • De regeling geldt niet voor pensioengerechtigde mantelzorgers met een laag inkomen omdat zij al gebruik kunnen maken van de regeling gratis openbaar vervoer voor ouderen.
  • Per 1-1-2017 staat het aanvraagformulier op amsterdam.nl/pakjekans