AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat samenwerken met de politie en RDW in de opsporing van voertuigen die zijn gestolen of betrokken bij fraude. Vanaf 1 januari 2017 kunnen politie en RDW hiervoor de kentekeninformatie gebruiken van de parkeerhandhaving van Amsterdam. Politie en RDW zijn bevoegd om deze kentekeninformatie te verzamelen en te gebruiken voor opsporing van voertuigen die zijn gestolen of volgens het kentekenregister zijn gesloopt of geëxporteerd. Door de informatie van de gemeente te gebruiken, hoeven ze deze niet zelf te verzamelen en kunnen ze veel doelmatiger en doelgerichter werken.

Hoe werkt dit in de praktijk?

 • RDW levert de gemeente een lijst van kentekens die geregistreerd staan als gestolen, gesloopt of geëxporteerd.
 • Als er in het scanproces voor de parkeerhandhaving een match is, gaat er een seintje naar RDW om realtime te checken of het voertuig nog steeds als gestolen of verdwenen geregistreerd staat.
 • De gemeente schat in dat er tientallen keren per maand een dergelijke match is.
 • Als er een match is, stelt de gemeente locatie, kenteken en foto beschikbaar aan RDW.
 • Vervolgens kunnen gestolen voertuigen bij de rechtmatige eigenaar worden terugbezorgd.

Om welke voertuigen gaat het precies?

 • Gestolen voertuigen.
 • Andere voertuigen die zich volgens het Kentekenregister niet op de openbare weg mogen bevinden: voertuigen met kentekens die officieel geregistreerd staan als gesloopt of geëxporteerd. Indien deze voertuigen zich toch nog op de openbare weg bevinden, zijn ze niet verzekerd, niet APK-gekeurd en wordt er geen wegenbelasting voor betaald.

Hoe zit het met de privacy?

 • Op www.rdw.nl kan iedereen een kenteken invoeren en de status en feitelijke gegevens van een voertuig inzien.
 • Voor het delen van fiscale gegevens met derden dient Amsterdam op grond van artikel 67 lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231 van de Gemeentewet ontheffing van de geheimhoudingsplicht te verlenen. In een ontheffingsbesluit geeft het college toestemming aan de RDW en de politie om kentekengegevens, die de gemeente in het kader van parkeerhandhaving heeft verkregen, te gebruiken om gestolen voertuigen en voertuigen die om andere redenen niet op de openbare weg mogen rijden, op te sporen.
 • De gemeente heeft in een privacyreglement voorschriften en eisen beschreven die de gemeente naleeft bij het bewerken van persoonsgegevens. Hierin staan ook de gevolgen van het ontheffingsbesluit.
 • De Commissie Persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam heeft geen bezwaar tegen de hiervoor gemaakte afspraken. Amsterdam zal op aanwijzing van de politie gestolen voertuigen wegslepen en stallen en (via de verzekeraar) aan de rechtmatige eigenaar teruggeven.
 • De gemeente heeft de werkwijze ook aangemeld bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.