AMSTERDAM - Ook voor 2017 kunnen bewoners en ondernemers met een cultureel hart een subsidieaanvraag indienen voor een bijdrage uit het Cultuurbudget van Amsterdam Centrum. We zijn op zoek naar vernieuwende culturele activiteiten die passen bij wat er leeft in buurten in stadsdeel Centrum. De aanvragen moeten allereerst passen binnen de opgaves en prioriteiten van de buurt. Daarna worden ze getoetst aan culturele criteria. Bij voorkeur gaat het om activiteiten op onverwachte en verrassende locaties (binnen en buiten).

U kunt tot en met zaterdag 1 april 2017 een voorstel indienen voor de (mede)financiering van culturele activiteiten in de periode juli tot en met 31 december 2017.

Digitaal indienen voor 1 april 2017

Voor een bijdrage uit het Cultuurbudget dient u een zgn. 'eenmalige subsidie Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Centrum’ in te dienen. Op die pagina vindt u o.a. ook de randvoorwaarden voor de aanvraag, een link naar de gebiedsagenda/plannen, informatie over de financiële verantwoording.

Contact

  • Voor informatie over de subsidie Cultuurbudget: Rini Scheffers, per e-mail: r.scheffers@amsterdam.nl
  • Voor informatie over de digitale aanvraag via digid (particulieren) of e-herkenning (organisaties), per e-mail: subsidies@amsterdam.nl tav Miranda van Heiningen, of bel 020 2564870