AMSTERDAM - Op vrijdag 15 september wordt in aanwezigheid van dagelijks bestuurslid Ronald Mauer de gerenoveerde Henricusschool in Slotermeer officieel geopend. De school maakt onderdeel uit van het monumentale Catharina-complex. De renovatie was noodzakelijk om de school te kunnen moderniseren en tegelijkertijd om het monumentale karakter van het gebouw te herstellen. Het resultaat is een prachtig schoolgebouw dat klaar is voor de toekomst.

Beter onderwijs

De vernieuwing van de schoolgebouwen is belangrijk om de kinderen in Nieuw-West op een goede en moderne manier onderwijs te kunnen geven. De gemeente Amsterdam werkt daarvoor samen met de schoolbesturen aan de vernieuwing van een groot aantal schoolgebouwen in Nieuw-West. Zo is deze zomer een nieuw schoolgebouw van de Troelstraschool opgeleverd, is het Munduscollege vernieuwd en is afgelopen jaar de nieuwe Heldringschool in gebruik genomen.

Aankomende renovatie en nieuwbouw

Dit jaar start de renovatie van de Slootermeerschool en de Louis Bouwmeesterschool. De nieuwbouw voor de Goeman Borgesiusschool, de Burgemeester de Vlugtschool, de Immanuelschool en basisschool de Veerkracht is al gestart of zal dit jaar starten. Daarnaast zullen ook de Noordmansschool en de Visio-school in Slotermeer nog worden vernieuwd.