AMSTERDAM - Op 21 maart 2018 is het tijd voor de verkiezingen voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissies. Nu zijn de kandidatenlijsten voor de gemeenteraads- en stadsdeelcommissieverkiezingen bekend. Er volgt nog een bezwaarperiode, maar de voorlopige lijsten zijn al in te zien.

Voor de gemeenteraad leverden 28 partijen een geldige lijst aan. Voor de nieuwe stadsdeelcommissies, waarvoor ook buurtbewoners zónder partij zich konden aanmelden, gaven 650 kandidaten zich op. Stadsdeel Nieuw-West leverde de meeste kandidaten, namelijk 129. Het gebiedsdeel dat de meeste kandidaten (45) levert is de De Pijp/Rivierenbuurt in stadsdeel Zuid.

Hoe zat het ook alweer?

Eens in de vier jaar kunt u stemmen op de kandidaten van de politieke partijen. De kandidaten met de meeste stemmen nemen als raadslid zitting in de gemeenteraad. Elke gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. Samen vormen zij het gemeentebestuur. Gemeenteraadsleden luisteren naar bewoners en bepalen waaraan het geld voor de stad wordt uitgegeven. Daarnaast heeft elk stadsdeel een dagelijks bestuur. Dit bestuur wordt niet meer gekozen, maar benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Dit keer gaat het iets anders

Dit keer gaan de verkiezingen in Amsterdam net iets anders dan de vorige keer. Amsterdammers brengen namelijk voor het eerst hun stem uit in het nieuw bestuurlijk stelsel. De grootste verandering is dat bewoners zich verkiesbaar konden stellen voor hun woongebied zónder dat zij lid hoeven te zijn van een politieke partij. U kiest op 21 maart een kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam én een Amsterdamse buurtbewoner voor de stadsdeelcommissie als vertegenwoordiger van uw woongebied.

Lijsten zien

Zie op www.amsterdam.nl/verkiezingen op welke partijen en buurtbewoners u op 21 maart kunt stemmen.