AMSTERDAM - Overgewicht en obesitas bij kinderen is de afgelopen jaren met 12% gedaald. Dat is mooi. Maar daarmee zijn we er nog niet. In het programma van de Aanpak Gezond Gewicht voor de komende vier jaar worden de normen verder omhoog geschroefd.

Dit geldt voor het gemeentelijk beleid maar ook voor andere verantwoordelijke partijen, zoals het bedrijfsleven.

Meeste doelen gehaald

De meeste doelen en resultaten uit het vorige programma zijn inmiddels gehaald. Ongeveer 120 scholen zijn aangesloten bij het scholenproject Jump-in, er zijn 300 vrijwillige gezondheidsambassadeurs actief geworden in hun eigen buurt, 500 professionals getraind in zorg en welzijn en kindermarketing is verbannen uit gemeentelijke zwembaden, sporthallen, kinderevenementen en metrostations.

Nieuwe doelen tot en met 2021

  • Er komen afspraken met middelbare scholen over het buiten de deur houden van ongezond voedsel.
  • Er komen afspraken met Amsterdamse mbo- en hbo-opleidingen over het opnemen van gezonde leefstijl als onderwerp in de opleidingen.
  • Alle voor- en vroegscholen, kinderdagverblijven en speciaal onderwijsscholen gaan voldoen aan de normen van de aanpak.
  • Bij nieuwe- of herontwikkelingsgebieden in de stad staat inrichting volgens de principes van de ‘Bewegende Stad’ voorop.
  • Amsterdam werkt nationaal en internationaal samen aan preventie en de ontwikkeling van aanpakken om gezondheidsverschillen tegen te gaan.

Aanpak Gezond Gewicht

Amsterdam werkt samen met tientallen partners in de stad aan een gezonde leefstijl en gezonde omgeving voor kinderen. De Aanpak Gezond Gewicht beslaat alle domeinen in het leven van een kind, waaronder gezin, sport en bewegen, school, buurt, community, welzijn en zorg. De doelstelling is om alle kinderen in 2033 op een gezond gewicht te hebben. Meer informatie op www.amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond.