AMSTERDAM - Om het verkeer in onze drukke stad voor kinderen veiliger te maken doet Amsterdam hard zijn best. Tijdens de Week van het Verkeer geven we dit onderwerp extra aandacht. Kinderen kunnen ook zelf hun steentje bijdragen. Fietshelden en de junior fietsburgemeester gaan samen ideeën bedenken om fietsen beter en veiliger te maken.

Iedereen wil dat kinderen veilig op school komen en veilig weer thuis. We doen al veel zoals het breder maken van stoepen en fietspaden. Vergeleken met andere steden in Nederland is Amsterdam een voorloper met verkeerslessen aan kinderen. Op 19 maart beginnen de praktische verkeersexamens en de lessen Op Weg naar het VO.

Week van het Verkeer

Amsterdam wil graag een extra impuls geven aan verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving voor kinderen. Vandaar de Week van het Verkeervan 12 tot en met 16 maart in samenwerking met Verkeersplein Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Alle basisscholen krijgen promotiemateriaal. Er komen posters in de stad en via Facebook vragen we extra aandacht voor verkeersveiligheid voor kinderen in het verkeer. We richten ons hierbij op de Amsterdamse verkeersdeelnemer.

Word jij Fietsheld of zelfs junior fietsburgemeester?

In de Week van het Verkeer gaan we op zoek naar de eerste junior fietsburgemeester.

Om junior fietsburgemeester te worden moet je wel eerst een fietsheld worden. Je bedenkt iets waardoor je veiliger naar school kunt fietsen en probeert dat ook uit te voeren. Samen met andere kinderen, meesters en juffen en ouders van jouw school. Alle fietshelden in Amsterdam worden uitgenodigd voor een hackathon tijdens een festival in juni. Daar gaan zij met elkaar nog meer ideeën bedenken om fietsen beter en veiliger te maken, dingen waar zij zich de komende tijd hard voor willen maken. En met wie kunnen zij dat beter doen dan met een junior Fietsburgemeester?