AMSTERDAM - Op 18 oktober 2017 heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan De Baarsjes vrijgegeven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 oktober tot en met 8 december 2017 ter inzage op het stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250 of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In deze zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk aangeven (in de vorm van een zienswijze) wat ze van het ontwerpbestemmingsplan vinden. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. dhr. H. Misset.

Meer weten over het bestemmingsplan De Baarsjes? Lees verder voor meer informatie.