AMSTERDAM - Op de bewonersbijeenkomst van 24 november 2016 heeft stadsdeel Oost de eerste schetsen van het plan openbare ruimte voor het middengebied van Don Bosco met buurtbewoners besproken.

Het stadsdeel heeft toen aangegeven in het eerste kwartaal van 2017 met een vervolgstap voor het ontwerp terug te komen. Dit is helaas niet gelukt. Het uitwerken van het ontwerp voor de openbare ruimte duurt wat langer dan gepland. Het streven is dat het stadsdeel voor de zomervakantie een ontwerp heeft om te bespreken met de buurt.