AMSTERDAM - De gemeente start een online aanpak radicalisering en polarisatie. Sociale media en alle andere online mogelijkheden spelen een steeds grotere rol bij polarisatie, maatschappelijke spanningen en radicaliseringsprocessen. Met een aantal activiteiten zoeken we het komende jaar naar mogelijkheden om daar als overheid beter op in te kunnen spelen.

De activiteiten sluiten aan bij de doelen van de bestaande aanpak radicalisering en polarisatie, en moeten helpen om kwetsbare individuen en groepen te beschermen, de (online) weerbaarheid te vergroten en verbinding en dialoog te stimuleren.

Brede aanpak

De afgelopen 12 jaar heeft Amsterdam een brede aanpak op zowel radicalisering en polarisatie als terrorisme ontwikkeld, met als doel om onze open en vrije samenleving te beschermen tegen een aanslag en weerbaar te maken tegen angst en verdeeldheid. Deze aanpak bestaat uit zowel ‘zachte’ als ‘harde’ maatregelen, en is een combinatie van de jarenlange ervaring en continue aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. Lees voor een overzicht van de maatregelen de raadsbrief aanpak radicalisering en aanpak terreur (PDF, 492 kB).

Activiteiten Online Aanpak

De gemeente start dit jaar een aantal projecten die een online vertaling zijn van de bestaande aanpak. Zo wordt onder meer een awareness training voor professionals ontwikkeld om radicalisering online te kunnen signaleren en mogelijke handelingsperspectieven aan te bieden. Ook worden online ambassadeurs opgeleid om ongewenste online boodschappen en het effect daarvan tijdig te signaleren. In het voorjaar wordt er een speciale app voor professionals en sleutelfiguren gelanceerd om bestaande netwerken aan elkaar te verbinden en kennis uit te wisselen. Deze Platform 020 app wordt ook een digitaal portaal van het Meld- en Adviespunt radicalisering. Verder willen we een online dashboard ontwikkelen om de enorme hoeveelheid aan informatie op sociale media te kunnen filteren en monitoren.

Zie de complete online aanpak radicalisering en polarisatie (PDF, 450 kB).

Ambitie én bescheidenheid

Op dit relatief onbekende terrein moet de gemeente zowel ambitieus als bescheiden zijn. Het Actieplan is het startsein van de verkenning naar wat we als gemeente online kunnen én willen betekenen: we kunnen niet achterblijven op dit vlak. Tegelijkertijd mogen we de beperkingen van de (lokale) overheid niet uit het oog verliezen. Zo heeft de gemeente geen rol bij online opsporing of inlichtingen en zijn de mogelijkheden niet oneindig. Er is in eerste instantie dan ook gezocht naar concrete projecten die vanuit de bestaande aanpak vertaald kunnen worden en aansluiten bij de netwerken en activiteiten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

Samenwerking

De online aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met partners, zoals de politie en het NCTV. Bijeenkomsten met Amsterdamse vloggers en sociale media platforms, en een hackathon hebben mede geresulteerd in het Actieplan.

Meer preventieve activiteiten

In een brief aan de gemeenteraad noemt het college naast het Actieplan online, een aantal andere ontwikkelingen binnen de radicaliseringsaanpak, zoals de experimenten die samen met creatieve bureaus zijn ontwikkeld. Ook de jaarrapportage van 2016 met alle preventieve activiteiten is inmiddels vastgesteld. De brief aan het college en de overige documenten zijn terug te vinden op www.amsterdam.nl/radicalisering.