AMSTERDAM - Kan toeristenbelasting worden ingezet om toeristen meer te spreiden over de stad? Met als doel: meer overnachtingen buiten het drukke centrum. Amsterdam deed onderzoek.

Op dit moment betalen toeristen die overnachten in Amsterdam een percentage van 5 procent van de kamerprijs. Nieuw in 2018 is de invoering van een zogenaamd gedifferentieerd percentage. Dit houdt een tarief in van 4 procent van de kamerprijs buiten het centrum, en 6 procent van de prijs binnen het centrum. Airbnb en Bed & Breakfast betalen 6 procent in de hele stad. Dit gedifferentieerde percentage zou moeten leiden tot meer spreiding van de toeristen over de stad, zodat er meer toeristen ook buiten het centrum overnachten.

Onderzoek naar varianten

Maar kan die spreiding nóg meer gestimuleerd worden door nog een ander model van het heffen van toeristenbelasting? Het onderzoeksbureau AEF onderzocht verschillende heffingsvarianten, waaronder de invoering van een ‘vaste voet’. Dat is een andere toeristenbelasting heffingsgrondslag dan we nu gebruiken. Een ‘vaste voet’ is gebruikelijk binnen en buiten Nederland, bijvoorbeeld in Den Haag en Barcelona. Toeristen die overnachten in Amsterdam betalen dan een vast bedrag van een paar euro per persoon per nacht. Dit bedrag kan anders zijn per gebied: een hoger bedrag in het centrum en een lager bedrag daarbuiten. Deze zogenaamde ‘vaste voet’ kan ook nog eens bovenop de huidige toeristenbelastingheffing worden geheven, op het percentage van de kamerprijs. Dit heet een dubbele heffingsgrondslag.

Conclusies onderzoek

Onderzoeksbureau AEF voerde het onderzoek uit. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

  • De heffingsvarianten kunnen leiden tot meer spreiding van toeristen, in en buiten het centrum.
  • Er zijn mogelijkheden om door deze differentiatie te sturen op de kwaliteit van het overnachtingsaanbod in Amsterdam.
  • Alle onderzochte varianten zijn fiscaal-juridisch mogelijk, technisch in te passen in de automatisering van Belastingen en de extra administratieve lasten worden ingeschat als aanvaardbaar voor de branche.
  • Alle onderzochte varianten leiden tot meer belastinginkomsten.

Omdat hotels administratieve aanpassingen moeten doen en Belastingen technische aanpassingen, ligt dit onderzoek nu klaar voor een volgend college. Dit college besluit of ze één van deze varianten invoeren, en met welke tarieven.

En de opties zijn

Uit het onderzoek kwam een aantal opties. De opties zijn:

  • Optie A*: een variabel percentage met een minimumbedrag per overnachting
  • Optie B: een variabel bedrag per persoon, per overnachting.
  • Optie B*: een variabel bedrag per persoon, per overnachting met minimumbedrag per verblijf
  • Optie C: een variabel bedrag per persoon, per overnachting plus variabel percentage
  • Optie C*: een vast bedrag per persoon, per overnachting plus variabel percentage

Variant A* houdt een minimumbedrag (een percentage van de kamerprijs) per overnachting in. Vooral toeristen die in het budgetsegment overnachten, dragen zo meer bij.

De varianten B en B* gaan uit van een bedrag per persoon in plaats van een percentage van de overnachtingsprijs. In het centrum wordt een hoger bedrag per persoon gevraagd dan in de buitengebieden.

De varianten C gaan uit van een combinatie van een percentage én een bedrag per persoon (een dubbele grondslag). Bij de invoering van een dubbele grondslag komen de opbrengsten voornamelijk uit het centrum. Met deze varianten zijn de opbrengsten het hoogst.