AMSTERDAM - Vrijdag 17 februari heeft onderzoeker Lion Tokkie in het Amsterdamse Bos grondradaronderzoek gedaan naar restanten van barakken uit de Tweede Wereldoorlog. Deze waren onderdeel van vermoedelijk 3 verschillende werkkampen waarin Joden werkten in de werkverschaffing/werkverruiming.

Het Amsterdamse Bos is aangelegd van 1934 tot 1970. Werkeloze Amsterdammers konden er in de crisisjaren een inkomen verdienen. Het was bekend dat ook in de Tweede Wereldoorlog in werkkampen in het Amsterdamse Bos is gewerkt. Lion Tokkie is de eerste die uitgebreid onderzoek naar de kampen doet. Op basis van het grondradaronderzoek volgen later mogelijk opgravingen.

Werkkampen in het Bos

In 1938 werkten er al Joden in het Amsterdamse Bos. Onder druk van de Duitsers werden de Joden gescheiden van de overige Nederlanders en in 1941 werkten ze in aparte werkploegen. Vanaf 1942 werkten de Joden in werkkampen, onder leiding van voormannen van de Nederlandse Heidemaatschappij. Onder andere ten noorden van de Bosbaan, Polder Meerzicht en de Vietnamweide.

Schiphol Oost

Vanaf 1944 werden Joden van gemengde huwelijken ook ingezet om op Schiphol Oost te werken en aan de zuidkant van wat nu de snelweg A9 is. Daar ligt ook nog de zogeheten Jodenput – een strook afgegraven grond.

Heen-en-weer kampen

De werkkampen heetten ook wel de heen-en-weer kampen, omdat de mensen 's avonds weer naar huis mochten. Ze kwamen dan bijvoorbeeld over het sluisje ten noordoosten van het Bos en werden met een stoombootje naar het werk vervoerd. Op de weg terug stonden bij het sluisje twee speciale zogenoemde Jodentrams klaar, die hen naar hun woning brachten.

Oproep

Kent u verhalen over de Joodse werkkampen? Of bent u nazaat van mensen die voor hun werk met de Joodse werkkampen te maken hadden? Heeft u documenten of foto’s? Dan komt Lion Tokkie graag met u in contact.