AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beginnen een proef om startende kunstenaars te ondersteunen: Het Fundament. Deze groep heeft vaak moeite om van hun kunst te leven en zijn dan afhankelijk van aanvullende bijstand of (bij)baantjes. Deelnemende kunstenaars krijgen vier maanden lang ondersteuning bij het aanleren van ondernemersvaardigheden. Voor de duur van de proef biedt de gemeente hen zo nodig inkomenszekerheid.

Een groot aantal kunstenaars werkt als zzp-er. Zij lopen hiermee het risico dat ze te weinig verdienen met hun kunst om van te leven. Kunstenaars zijn meer dan gemiddeld voor hun inkomen afhankelijk van opdrachten. Voor hen is het bijvoorbeeld vaak moeilijk om een(tijdelijke) baan in loondienst te vinden.

Om beginnende kunstenaars te ondersteunen starten Amsterdam en het ministerie van SZW, in samenwerking met Cultuur+Ondernemen, een proef om kunstenaars kennis en vaardigheden aan te leren die helpen in hun ondernemerschap. Het doel is dat zij uiteindelijk genoeg verdienen om van hun kunst te kunnen leven.

De doelgroep van deze ondersteuning bestaat uit kunstenaars die bijna afstuderen van de kunstacademie, of die net begonnen zijn als zelfstandige ondernemer. Het gaat dus om kunstenaars die zo weinig verdienen dat ze afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering of dat dreigen te zijn.

Deelnemers met een bijstandsuitkering hoeven voor de duur van de proef niet te solliciteren.  Met degenen die na afloop onverhoopt (deels) afhankelijk blijven van een uitkering zullen individuele afspraken worden gemaakt over de ruimte en tijd die nodig is om zich verder voor te bereiden op zelfstandig ondernemerschap.

De proef zal worden uitgevoerd voor in totaal drie groepen (elkaar opvolgend) van 15 tot 20 startende of recent gestarte kunstenaars. De proef zal in totaal een jaar duren (3 keer 4 maanden) en zal gemonitord en geëvalueerd worden. Deze nieuwe instroom van kunstenaars en het behoud van talent is essentieel voor de creatieve stad Amsterdam.