AMSTERDAM - Vertrekkend Artis-directeur Haig Balian ontving op donderdag 9 november de Frans Banninck Cocqpenning van Amsterdam.

Haig Balian begon in 2003 als directeur met de opdracht om Artis te vernieuwen en het tot een plek te maken waar de verbondenheid met de natuur voelbaar is.

Toegankelijker

In de 15 jaar dat Balian directeur van Artis was, verdubbelden de bezoekersaantallen. De dierentuin werd toegankelijker voor alle Amsterdammers, waaronder minderbedeelden, vluchtelingen en scholieren. Ook facilteerde de directeur het jaarlijkse Kinderbeestfeest voor chronisch zieke kinderen en hun familieleden.

Rijksmonumenten

Onder zijn leiding werd een groot aantal rijksmonumenten in de dierentuin gerestaureerd, zoals het apen- en vogelhuis en het olifantenverblijf en werd veel aandacht besteed aan de groene functie van Artis in de stad. De relatie met de wetenschap verbeterde met de oprichting van de Artis-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en de komst van de Micropia-professor in samenwerking met de Vrije Universiteit.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek of economisch gebied.

Zie: www.amsterdam.nl/onderscheidingen