AMSTERDAM - In buurten in het centrum met veel ondernemers wordt onderscheid gemaakt tussen afval van bewoners en afval van ondernemers. Dit om de buurt schoner te houden met minder overlast van zwerfvuil en voor een betere controle op het correct aanbieden van afval.

Rode en witte zakken

Bewoners bieden het afval aan in witte zakken en ondernemers bieden het afval aan in rode zakken. Deze zakken mogen uitsluitend van de gemeente afkomstig zijn en worden verstrekt door de gemeente voor een jaarbehoefte.

Reinigingsrecht voor ondernemers – hoe zit het ook alweer?

Als u minder dan 9 vuilniszakken van 8 kilo afval per zak per week heeft, kunt u gebruik maken van de reguliere huisvuilregeling van het stadsdeel en betaalt u reinigingsrecht. Heeft uw bedrijf meer afval, dan dient u een bedrijfsafvalcontract af te sluiten. Dit kan bij de gemeente Amsterdam of een andere erkende aanbieder. Wanneer u hiervoor kiest, kunt u ontheffing aanvragen voor het reinigingsrecht.

Hoe zit het in uw buurt?

Lees hier wat de regels zijn voor het aanbieden van afval in uw buurt:

Warmoesstraat

U kunt uw afval aanbieden op maandag en donderdagavond, vanaf 17.00 tot het moment dat de inzamelwagen langskomt. Papier en karton kunt u aanbieden op woensdagavond vanaf 16.00 uur.

Rode loper

U kunt uw afval aanbieden op dinsdag en vrijdag avond vanaf 17.00 uur tot wagen is geweest. Dit geldt ook voor papier en karton.

Leidsebuurt

U kunt uw afval aanbieden op dinsdag- en vrijdagochtend vanaf 06.00 uur tot het moment dat de inzamelwagen is geweest. Papier en karton kunt u aanbieden op maandagavond vanaf 17.00 uur.

Zeedijk

U kunt uw afval aanbieden op maandag en donderdagavond, vanaf 17.00 uur aan de oneven genummerde zijde van de Zeedijk tot het moment dat huisvuil inzamelwagen langskomt. Papier en karton biedt u aan de even genummerde zijde van de Zeedijk aan.

Belangrijk

Let op: graag het papier en karton schoon en gebundeld aanbieden. Zo kunnen wij het beter recyclen. Kijk op de Afvalwijzer 2017 waar containers in uw buurt staan voor ander afval, zoals glas en plastic.